Yıllara Göre Türkiye’de Elektrikli Araç Satışı Rakamları

Yıllara Göre Türkiye’de Elektrikli Araç Satışı Rakamları

Eski teknoloji olarak içten yanmalı bir araç ile yeni nesil elektrikli bir araç kıyaslandığında, aynı mesafeyi gitmek için harcadıkları enerji tüketimi bakımından, elektrikli araçlar çok daha verimli ve caziptir. Gelecekte elektrikli araçların enerji tüketimi için yenilenebilir enerji sistemlerinin çoğalması ve yaygınlaşması çok daha düşük emisyon sağlayacak ve şehirlerin hava kirliliğinin önüne geçecektir.

Türkiye ve dünyada elektrikli araç gelişiminde en önemli rolü batarya sistemleri maliyetinin düşmesi ve çok daha uzun ömürlü ve enerji yoğunluğu yüksek bataryaların tasarlanması ile olacaktır. Batarya maliyetlerinin düşmesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ilerleyen yıllarda satılan sıfır araçların büyük çoğunluğunun elektrikli olması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda büyük otomotiv üreticileri de üretimlerini yeni teknolojilere kaydırmaktadır.

Tüm dünyada elektrikli araçlara artan talep ülkemize de yansıyacaktır. Bunun için öncelikli olarak enerji kaynağı noktalarını oluşturmak ve bunları yaygınlaştırmak gerekecektir. Şarj alt yapısına yönelik olarak farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan düzenleme, bağlantı erişimi için başvuran tüketicilerin şarj alt yapısının teknik nitelikleri ve diğer detayları içeren detaylı bir elektrik projesini dağıtım şirketine sağlanması koşulunu getirmiştir.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Nerelerde Zorunlu Kılınmıştır?

8 Eylül 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme ile uygun bulunan ve görevli ilgili dağıtım şirketi tarafından onaylanan park alanları, benzin istasyonları gibi yerlerde şarj istasyonlarının kurulması uygun görülmüştür. 2018 yılının şubat ayında ÇŞB tarafından yayınlanan bir düzenleme ile kamusal ve alışveriş merkezlerindeki park alanlarında 50 araç park yeri için en az bir adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Yıllara Göre Ülkemizde Elektrikli Araç Satışları Ne Düzeyde?

Elektrikli araçların hızla yaygınlaştırılması ve çevreci bir modele geçilmesi için elektrikli araç şarj istasyonlarının yanı sıra finansal araçlarda büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de 2013 yılı sonuna kadar ülkemizde sadece 215 araç giriş yapmıştır. Bu Avrupa ve gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında çok düşük bir rakamdır. 2014 yılında sadece 47 yeni elektrikli araç satılmış ve takip eden 2015 yılında bu sayı 119’a yükselmiştir. 2016 yılında toplam 44 yeni elektrikli araç satışı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ve 2018 yılında toplam olarak 300 civarında elektrikli araç satışı olmuştur. Bu rakamlar bahsettiğimiz üzere gelişmiş ülke ve Avrupa’nın çok altında kalmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.